Обов’язковий аудит 2019/2020: показники для визначення категорії підприємств

У 2018 РОЦІ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ В УКРАЇНІ БУЛИ ВНЕСЕНІ ДЕЯКІ ІСТОТНІ ЗМІНИ. НОВОВВЕДЕННЯ ТОРКНУЛИСЯ БАГАТЬОХ КОМПАНІЙ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО КАТЕГОРІЇ СЕРЕДНІХ І ВЕЛИКИХ. ТАКИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2019 РІК, А КОМПАНІЯМ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО КАТЕГОРІЇ ВЕЛИКИХ, ТАКОЖ НЕОБХІДНО ПЕРЕЙТИ НА СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ

Стаття відкрита для передплатників