Сучасний підхід. Постановка KPI у корпоративному казначействі

Турбулентність сучасного зовнішнього середовища актуалізує ефективність казначейської функції компанії. Постає питання адаптації спеціалістів казначейства до ключових викликів у часи трансформації, що допоможе досягти успіху в реалізації функції бізнес-партнерства в компанії. Для цього треба чітко визначити завдання та функції казначейства із запровадженням KPI у межах виділених функцій.

Стаття відкрита для передплатників