Аутсорсинг фінансової служби. Три кроки назустріч

Світовий тренд побудови бізнес-процесів є таким: що можна перевести в онлайн — слід перевести в онлайн. За останній рік велика кількість компаній повністю чи частково відмовилася від офісів, переглянула бізнес-процеси у бік ефективності та скорочення видатків. І навіть — процеси фінансової служби бізнесу. Питання передачі низки функцій на аутсорсинг актуальне для компаній різного розміру, з різною стратегією присутності на ринку, організаційною структурою та сферою діяльності. Із досвіду, аутсорсинг у деяких випадках допомагає оптимізувати витрати, забезпечити гнучкість стосовно персоналу, уникнути інвестицій в інформаційні системи.

Стаття відкрита для передплатників