Як подарувати свою частку в господарському товаристві?

По-перше, слід з’ясувати, чи є частка у статутному капіталі товариства взагалі об’єктом права власності? На це запитання дав відповідь суд, зазначивши, що частка у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю є неспоживаною річчю та може бути об’єктом права власності. Господарське товариство будь-якої форми створюється на основі об’єднання засновниками грошових коштів та/або майна, та/або майнових прав, які належать їм на праві власності. То що ж ви отримуєте при об’єднанні цих грошових коштів? Відповідь: частку у статутному капіталі. Тоді як чи лише однією часткою обмежений учасник? Звісно, ні, він отримує корпоративні права, які і є часткою.

Стаття відкрита для передплатників