Управління ризиками в умовах невизначеності

Процеси прийняття рішень в управлінні проєктами відбуваються, як правило, в умовах тієї чи тієї міри невизначеності, обумовленої такими чинниками:

Стаття відкрита для передплатників