Звіт про управління: хто, як і навіщо його складає

Звіт про управління (далі – Звіт) є важливим інструментом управління та контролю за діяльністю підприємства. Поява такої форми звіту викликана розумінням того, що лише фінансової інформації може виявитися замало для отримання розуміння того, як були отримані поточні результати і на які перспективи варто орієнтуватися в майбутньому. Такий Звіт допомагає керівництву та відповідальним співробітникам отримувати об'єктивну інформацію щодо діяльності компанії, витрат та отриманих результатів. Звіти про управління надають необхідну інформацію інвесторам, акціонерам, клієнтам, урядовим органам та іншим зацікавленим особам. Звіти можуть бути використані для аналізу минулої діяльності та розробки стратегії на майбутнє. Вони надають дані про те, що працює добре і що потребує покращення, що допомагає приймати виважені управлінські рішення. Публікація звітів про управління, особливо якщо вони свідчать про успіхи та дотримання високих стандартів, сприяє покращенню репутації компанії та збільшує довіру до неї. 

Стаття відкрита для передплатників