Благодійна та гуманітарна допомога. У чому відмінність?

У світовій практиці гуманітарною вважається допомога, яку надають постраждалим від воєнних дій, стихійного лиха чи техногенної катастрофи, а благодійна допомога (або спонсорство) — це добровільні внески на розвиток науки, освіти, охорони здоров’я, культури тощо. Тобто в першому випадку йдеться про допомогу заради виживання, у другому — заради розвитку. В українському законодавстві чіткого розмежування між видами допомоги по суті немає. Натомість є розмежування за формою. Гуманітарною визнають допомогу, надання і отримання якої здійснюють за визначеною законодавством процедурою, а отримувачі такої допомоги мають бути внесені до спеціального державного реєстру. Натомість інші види благодійної допомоги спеціальних процедур не потребують. Порівнянню і аналізу видів допомоги присвячено цю статтю.

Стаття відкрита для передплатників