Чисті активи ТОВ. Законодавство і практика

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) у I кварталі 2023 року укладає договір надання послуг, вартість якого становитиме 300 тис. грн.  У статуті ТОВ, копію якого надано контрагенту, зазначено: «Без рішення загальних зборів учасників директор не має права вчиняти правочин, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу».

Стаття відкрита для передплатників