Розробка і використання оперативної аналітики для управлінських рішень

Управлінська щомісячна звітність відображає результативність менеджменту та ефективність ухвалених рішень. Оперативна аналітика показує, як відбувається регулярний вплив на результати, бо дає можливість оперативно моніторити процеси управління, вчасно корегувати рішення і попереджати негативні наслідки. Управлінці мають чітко знати, які показники вони мають контролювати щодня та які рішення прийматимуть на основі отриманої аналітичної інформації. Тому в хорошого управлінця мають бути добре налаштовані інструменти оперативного аналізу та запрограмовані типові рішення, позаяк чимала частка завдань повторюється щодня і має бути відповідно відпрацьована.

Стаття відкрита для передплатників