Бізнес стримано оцінив результати своєї діяльності. Підсумки опитування підприємств у жовтні 2023 року

У жовтні бізнес повернувся до стриманих оцінок поточних результатів своєї діяльності. Збереження значних безпекових ризиків, руйнування виробничих потужностей окремих підприємств, логістичні обмеження експортерів, звуження інвестиційного попиту, відновлення зростання цін на пальне, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів стримували економічну активність підприємств та зумовили погіршення оцінок. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за виключенням вимушеної перерви в березні – травні 2022 року. У жовтні 2023 року ІОДА становив 49.6 порівняно з 50.1 у вересні, знизившись нижче нейтрального рівня (50 пунктів).

Підприємства торгівлі залишаються найоптимістичнішими серед інших секторів: восьмий місяць поспіль вони позитивно оцінюють результати своєї діяльності завдяки сталому внутрішньому попиту в умовах стабільного функціонування енергосистеми та достатній пропозиції товарів: секторальний індекс у жовтні становив 53.0 порівняно з 53.3 у вересні. Торговельні компанії очікували на подальше збільшення обсягів товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу та поліпшили оцінки щодо запасів / залишків цих товарів. На тлі посилення прогнозів щодо здорожчання закупівельних цін респонденти очікували вищих темпів зростання вартості товарів, закуплених для продажу, а також були налаштовані на подальше зменшення торговельної маржі.

 Підприємства промисловості другий місяць поспіль не прогнозують змін своєї ділової активності, незважаючи на оптимізацію виробничих / логістичних ланцюгів та сповільнення інфляції: секторальний індекс у жовтні не змінився порівняно з вереснем і становив 50.0. Респонденти, як і раніше, були позитивно налаштовані щодо обсягів виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, а також щодо запасів сировини та матеріалів, натомість очікували зменшення обсягів нових експортних замовлень на продукцію. Послабилися негативні оцінки щодо обсягів незавершеного виробництва, оцінки щодо залишків готової продукції залишаються песимістичними.

Підприємства будівництва після п’яти місяців поспіль оптимістичних оцінок у жовтні очікували погіршення результатів своєї діяльності внаслідок сезонного скорочення економічної активності, звуження інвестиційного попиту та браку кваліфікованих кадрів: секторальний індекс становив 44.8 (у вересні – 50.6). Респонденти вперше з травня поточного року очікували зменшення обсягу будівництва, нових замовлень, обсягу закупівлі сировини та матеріалів, а також послабили позитивні очікування щодо зростання закупівлі послуг підрядників та вартості їх послуг. Будівельники прогнозували суттєве зниження темпів здорожчання як власної продукції (послуг), так і закупівельних цін, крім того, посилили негативні оцінки щодо доступності підрядників.

 Підприємства сфери послуг у жовтні вкотре надали негативні оцінки своєї ділової активності, зважаючи на подальше здорожчання пального, проблеми з логістикою та слабкий попит: секторальний індекс становив 47.2 порівняно з 47.9 у вересні. Респонденти зберегли негативні очікування щодо обсягу нових замовлень, та обсягу послуг у процесі виконання. Також, на відміну від попереднього місяця, вони прогнозували зменшення обсягу наданих послуг.

 Більшість опитаних підприємств очікували на здорожчання власної продукції / послуг на тлі зростання цін на сировину та товари постачальників.

 Оцінки щодо зайнятості погіршилися. Респонденти всіх видів економічної діяльності прогнозували скорочення загальної чисельності працівників.

Довідково

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 05 до 24  жовтня 2023 року. В опитуванні взяло участь 505 підприємств. Серед опитаних підприємств 45.3% – компанії промисловості, 28.5% – сфери послуг, 21.4% – торгівлі, 4.8% – будівництва; 32.3% респондентів – великі підприємства, 29.5% – середні, 38.2% – малі.

32.1% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9.1% – лише експортні операції, 16.8% – лише імпортні операції, 42.0% – не здійснюють зовнішні економічні операції.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Щомісячний індекс очікувань ділової активності (ІОДА) – інструмент оперативної оцінки та відстеження тенденцій розвитку економіки. Індекс розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектору економіки.

На основі відповідей респондентів розраховуються щомісячні індекси очікувань ділової активності – секторальні (для кожного сектору економіки) та композитний, що характеризує економічний розвиток країни за місяць. Значення індексу на рівні 50 є нейтральним. Очікування є позитивними, якщо значення індексу перевищує нейтральний рівень.

Детальніше з результатами щомісячного опитування підприємств за жовтень 2023 року можна ознайомитися в підрозділі «Щомісячні опитування бізнесу» розділу «Публікації» офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

Публікацію результатів щомісячного опитування розпочато у форматі «Відкриті дані».

Результати наступного опитування (за листопад) будуть опубліковані першого робочого дня грудня 2023 року.

Джерело: Офіційне Інтернет-представництво Національного банку України