НБУ знизив облікову ставку до 15%. Це сприятиме збереженню привабливості гривневих інструментів для заощаджень

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 16% до 15% із 15 грудня 2023 року. Це рішення узгоджується зі сповільненням інфляції та поліпшенням інфляційних очікувань, що сприятиме збереженню привабливості гривневих інструментів для заощаджень. 

Інфляція в листопаді знизилася до 5,1%, навіть дещо швидше, ніж очікувалося

 Сповільненню інфляції сприяло як розширення пропозиції продуктів харчування з нового врожаю, так і поліпшення очікувань на тлі міцнішого курсу гривні. Останнє зумовило й дещо швидше, ніж очікував НБУ, зниження базової інфляції. За оцінками НБУ, показники інфляції в грудні залишатимуться близькими до поточних рівнів. Водночас зберігаються ризики пришвидшення інфляції через логістичні труднощі на західних кордонах та швидше вичерпання ефектів від значних урожаїв, передусім овочів.

Адаптація до режиму керованої гнучкості обмінного курсу пройшла успішно

 Валютний ринок залишився стійким після запровадження нового курсового режиму. Підвищений попит на валюту спостерігався лише в перші дні керованої гнучкості курсу, а надалі баланс попиту та пропозиції валюти поліпшився. Це позначилося й на зменшенні чистого продажу валюти НБУ. У листопаді сальдо інтервенцій НБУ становило 2,5 млрд дол. США та було меншим, ніж у попередні місяці. Як і декларувалося, НБУ щоденно компенсував структурний дефіцит валюти, даючи змогу курсу гривні коливатися як у бік зміцнення, так і в бік послаблення під впливом змін у балансі попиту та пропозиції на валютному ринку. Новий курсовий режим помітно пожвавив роботу міжбанківського ринку, зокрема суттєво зріс обсяг операцій між банками без участі НБУ. Збільшення глибини валютного ринку є важливим для зниження його чутливості до ситуативних чинників і підвищення курсової стійкості.  Крім того, посилився зв’язок між готівковим та безготівковим сегментами валютного ринку. Скасування обмежень для банків та небанківських фінансових установ на продаж ними готівкової іноземної валюти населенню сприяло подальшій мінімізації різниці між курсом на готівковому ринку та офіційним курсом.

НБУ зберігатиме активну присутність на валютному ринку для задоволення структурного попиту та згладжування курсових коливань

 Структурний дефіцит валюти залишатиметься й надалі з огляду на наслідки війни. Відповідно це потребуватиме від НБУ активної участі на валютному ринку – як для задоволення структурного попиту на валюту, так і для згладжування значних курсових коливань. У міру формування належних макроекономічних передумов НБУ поступово збільшуватиме гнучкість курсу та посилюватиме його роль як засобу адаптації економіки до зовнішніх та внутрішніх шоків.  Також НБУ й надалі вживатиме заходів для підтримання привабливості гривневих інструментів для заощаджень: депозитів та ОВДП. Це обмежуватиме попит на валюту та разом із валютними інтервенціями сприятиме підтриманню курсової стійкості. Така політика дасть змогу утримати інфляцію на помірному рівні й наступного року. 

Рівень міжнародних резервів залишається достатнім для підтримання курсової стійкості

 На кінець листопада міжнародні резерви НБУ становили близько 39 млрд дол. США. Упродовж останніх місяців вони зменшилися несуттєво, попри меншу ритмічність надходження зовнішнього фінансування. Поточний обсяг резервів є суттєво вищим порівняно як з початком цього року, так і періодом до повномасштабного вторгнення росії. 

Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни, водночас посилилися ризики в частині міжнародної допомоги

 Високий рівень невизначеності щодо тривалості та інтенсивності повномасштабної війни зберігається. Як і раніше, НБУ припускає, що відчутне зниження безпекових ризиків відбудеться не раніше 2025 року. У разі тривалішого періоду активних бойових дій очікуються додаткові втрати економіки та суттєвіший інфляційний тиск.  Також частково реалізувалися ризики ритмічності надходження зовнішньої фінансової допомоги. Водночас НБУ очікує на відновлення ритмічності зовнішнього фінансування в найближчий час. Фундаментом для цього, зокрема, є успішне завершення другого перегляду програми МВФ "Механізм розширеного фінансування" (EFF) для України та відповідні запевнення міжнародних партнерів, що є невід’ємною частиною цієї програми. НБУ також ураховує високу адаптивність українського бізнесу та громадян до викликів воєнного часу, що значною мірою нівелює негативні ефекти від реалізації окремих ризиків. Прикладом цього є, зокрема, значно швидше, ніж очікувалося, нарощування експорту новим морським коридором. Розширення морської логістики дало змогу повністю замістити зупинений "зерновий коридор" і пом’якшити наслідки від торговельних і транспортних обмежень з боку окремих країн ЄС. 

Ураховуючи успішну адаптацію учасників ринку до нового курсового режиму, подальше зниження інфляції та поліпшення інфляційних очікувань, Правління НБУ вирішило знизити облікову ставку, а також інші процентні ставки за своїми операціями на 1 в. п.

 Попередні кроки з пом’якшення процентної політики привели до помірного зниження номінальних ринкових ставок за гривневими інструментами, що відповідало очікуванням НБУ. Так, середньозважена ставка за строковими депозитами для населення терміном від трьох місяців знизилася до 14,7% у листопаді. Дохідність ОВДП на вторинному ринку зменшилася до 16–19,7% залежно від строку погашення.  Водночас, ураховуючи зниження інфляції та поліпшення очікувань, ставки за гривневими інструментами в реальному вимірі навіть дещо зросли. У результаті, гривневі інструменти і надалі залишаються привабливим засобом для заощаджень.  З огляду на те, що зниження облікової ставки не створить ризиків для привабливості заощаджень у гривні на тлі подальшого зниження інфляції та поліпшення інфляційних очікувань, а також успішної адаптації валютного ринку до нового курсового режиму, НБУ продовжує цикл пом’якшення процентної політики. З 15 грудня 2023 року облікова ставка, а разом з нею і ставка за основною операцією НБУ з розміщення депозитних сертифікатів овернайт встановлюються на рівні 15%. На 1 в. п. знижуються також інші ставки: ставка за тримісячними депозитними сертифікатами – до 19%, а ставка за кредитами рефінансування – до 21%. 

Надалі НБУ готовий гнучко адаптувати процентну політику, враховуючи зміни у балансі ризиків для курсової стійкості та інфляції

 Подальша динаміка облікової ставки залежатиме від розвитку інфляційних процесів, стану валютного ринку, ритмічності надходження та достатності обсягів міжнародної допомоги, ситуації з безпековими ризиками та інших чинників. Зниження облікової ставки до 15% річних затверджено рішенням Правління НБУ від 14 грудня 2023 року № 448-рш "Про розмір облікової ставки", що набирає чинності з 15 грудня 2023 року. Підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики, яка передувала ухваленню Правлінням Національного банку цього рішення, буде оприлюднено 25 грудня 2023 року.  Наступне засідання Правління Національного банку з питань монетарної політики відбудеться 25 січня 2024 року відповідно до затвердженого та оприлюдненого графіка.

Джерело: Офіційне Інтернет-представництво Національного банку України