Нові правила переміщення через кордон валюти

15 червня 2022 року Президент В. Зеленський підписав Закон від 16.02.2022 р. №2058-IX "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо адміністративної відповідальності громадян за порушення митних правил". А 16 червня, його офіційно опубліковано в "Голосі України" №124.

Законом, викладено у новій редакції статтю 471 МКУ "Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами". Нею передбачено такі штрафи за недекларування:

  1. валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України, в сумі, що перевищує дозволену законодавством України для їх переміщення без письмового декларування, - в розмірі 20% суми, що перевищує дозволену законодавством України для переміщення валютних цінностей без письмового декларування, згідно з офіційним курсом НБУ на день вчинення порушення митних правил. Наразі фізособи можуть вивозити без письмового декларування не більше ніж 10 тисяч євро в еквіваленті;
  2. товарів (крім зазначених у частинах першій та/або третій), що переміщуються через митний кордон України громадянами, - у розмірі 30% вартості цих товарів;
  3. товарів (крім валютних цінностей), що підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території та які переміщуються громадянами, - у розмірі 300 н.м.д.г. (5100 грн) з конфіскацією таких товарів або без такої.

Недекларуванням вважається незаявлення громадянином за встановленою формою точних та достовірних відомостей, перелік яких визначений МКУ, про товари, які переміщуються (пересилаються) таким громадянином через митний кордон України (у тому числі при проходженні (проїзді) ним каналом, позначеним символами зеленого кольору ("зелений коридор")".

У зв’язку зі встановленням адміністративної відповідальності за недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами, та змінами у статті 471 МКУ, внесено зміни й до статей 472, 511, 522 МКУ. Зокрема, встановлено можливість в разі укладення мирової угоди між особою, що притягується до адміністративної відповідальності, та митним органом відповідно до статті 521 МКУ поміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил у митні режими імпорту або експорту з обов’язковим дотриманням заходів тарифного та нетарифного регулювання, в тому числі сплатою належних митних платежів, та за умови внесення до державного бюджету коштів в розмірі, що дорівнює сумі штрафу, передбаченого санкцією відповідної статті, із застосуванням коефіцієнту 1,3.

Транспортні засоби, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза митним контролем, а також товари та/або транспортні засоби із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України, можуть бути поміщені виключно в митний режим відмови на користь держави чи знищення або руйнування.

 Закон набрав чинності 16 червня 2022 року