Відповідальність аудитора за підтвердження фінзвітності у форматі таксономії UA XBRL МСФЗ. Лист Ради АПУ

Відповідальність аудитора за підтвердження фінзвітності у форматі таксономії UA XBRL МСФЗ. Лист Ради АПУ

Рада Аудиторської палати України рішенням від 29.07.2022 р. схвалила й оприлюднила на своєму сайті інформаційний лист щодо відповідальності аудитора за підтвердження фінансової звітності у форматі таксономія UA XBRL МСФЗ та написання звіту незалежного аудитора

Основні тези листа наведено далі, а читачам нашого журналу нагадаємо про статтю визнаної експертки з МСФЗ Олени Харламової «Таксономія — цифрове обличчя МСФЗ-звітності», опубліковану в № 12/2021.

Як правило, предметом завдання з аудиту українські аудиторські фірми визначають аудит повного пакету фінансової звітності станом на 31 грудня 202Х р., складеної за МСФЗ, яка складається зі звіту про фінансовий стан, звіту про прибутки та збитки і сукупний дохід, звіту про рух коштів, звіту про власний капітал та стислого викладення основних положень облікової політики та іншої пояснювальної інформації. При цьому формат звітності, яка надається аудитору для перевірки, здебільшого не обумовлюється.

З метою уникнення можливих непорозумінь з клієнтами у майбутньому Рада АПУ рекомендує аудиторам обміркувати доцільність узгодження в договорі про надання аудиторських послуг формату звітності, яка є предметом аудиту, зокрема – надання фінансової звітності у друкованому вигляді із застосуванням бланків, затверджених національними положеннями бухгалтерського обліку в Україні, або без застосування цих бланків; у друкованому вигляді за структурою, визначеною МСФЗ; в форматі електронного документу (конкретизувати формат) тощо.

Під час аудиту аудитор має підтвердити во всіх суттєвих аспектах інформацію, яка міститься у фінансовій звітності. Незалежно від формату подання цієї звітності.

Чинне законодавство не містить окремої вимоги підтвердження аудитором фінансової звітності, складеної в форматі XBRL. Проте сам файл має бути підписаний КЕП як відповідальними особами суб’єкта господарювання, що звітує, так і аудитором, який виконував аудит фінансової звітності за відповідний період.

Аудиторські процедури щодо аудиту фінансової звітності у традиційному вигляді (в тому числі у вигляді друкованої копії електронного документа, наприклад, складеного у форматі XBRL чи іншому електронному форматі) виконується відповідно до вимог МСА та закінчуються формулюванням аудиторської думки та наданням аудиторського звіту. Враховуючи те, що певні суб’єкти господарювання зобов’язані подавати фінансову звітність ще у форматі XBRL Рада АПУ рекомендує аудиторам обміркувати доцільність включення до аудиторського звіту параграфу з інших питань (або можливо це викласти у розділі “Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів” аудиторського звіту), в якому привертається увага користувачів фінансової звітності до того, що клієнт має законодавчий обов’язок подавати фінансову звітність (та звіт про управління) в єдиному електронному форматі, та що аудиторський звіт завжди має читатися разом з фінансовою звітністю (та звітом про управління), що додаються, та що звітність у форматі  іXBRL є просто електронною формою фінансової звітності (та звіту про управління), що підлягала аудиту, та не замінює ці звіти.

У разі, якщо було проведено аудит фінансової звітності у традиційному форматі та аудитору додатково надано електронний формат цієї звітності, аудитору слід впевнитися, що файл не містить суттєвих відхилень від змісту фінансової звітності та звіту про управління, що підлягали аудиту, тобто виконати додаткові процедури щодо перевірки правильності переносу сум з фінансової звітності до файлу XBRL. Отже,  аудитор має отримати достатні відповідні докази, що візуально вміст HTML файлу належним чином відображає зміст перевіреної фінансової звітності.

Сьогодні немає законодавчої вимоги надання висновку аудитором стосовно того, чи складені оцифровані фінансові звіти у відповідності з таксономією UA XBRL МСФЗ.

Рада АПУ вважає, що будь-який висновок щодо відповідності фінансової звітності, складеної в єдиному електронному форматі з метою подання до СФЗ, таксономії UA XBRL МСФЗ має бути відокремленим від думки аудитора щодо фінансової звітності в цілому.

Джерело: Податковий вісник України