Правила фінансового та податкового обліку: витрати на позики, які підлягають капіталізації

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (IAS) 16 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» ТА МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (IAS) 23 «ВИТРАТИ НА ПОЗИКИ»

Стаття відкрита для передплатників