Дайджест змін основних фінансових показників

Розпочався новий рік, а відповідно, набрали чинності Закон України від 02.12.2021 р. № 1928-VIII «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (далі — Закон про Держбюджет) та Закон України від 30.11.2021 р. № 1914-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». Закони будуть чинними з 01.01.2022 р.

Основні показники Держбюджету на 2022 рік такі:

1. Доходи Держбюджету — 1.323.923.761,5 тис. грн, у тому числі:

 • загального фонду — на суму 1.182.907.265,5 тис. грн;
 • спеціального фонду — на суму 141.016.496 тис. грн;

2. Видатки Держбюджету — 1.499.469.883,7 тис. грн, у тому числі:

 • загального фонду — 1.345.921.899,5  тис. грн;
 • спеціального фонду — 153.547.984,2 тис. грн.

Особливо зацікавить фінансистів Закон про Держбюджет — розміри мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Адже всі основні соціальні виплати розраховують саме на основі цих цифр. Далі наведено кілька зручних таблиць, якими можна буде користуватися  у розрахунках (таблиці 1—5).

Розміри мінімальної зарплати (МЗП) і прожиткового мінімуму (ПМ) визначено статтями 7 і 8 Закону про Держбюджет. Ці показники для різних категорій осіб у 2022 році зазначено в таблиці 1.

Таблиця 1. Розміри мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму
Таблиця 1. Розміри мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму

Максимальний та мінімальний розмір заробітної плати, з якої сплачується ЄВС

Такий розмір становить п’ятнадцять розмірів МЗП, установленої законом, на яку нараховується єдиний внесок (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон про ЄСВ)).

Максимальний внесок ЄСВ — 21 450 грн.

Неоподатковуваний розмір добових

Добові для відряджень по Україні встановлені в розмірі не більш як 0,1 розміру МЗП, визначеної законом станом на 01 січня податкового року, за кожний день відрядження (пп. «а» пп. 170.9.1 ПКУ). Нагадаємо, що з 2017 року добові для закордонних відряджень не змінювалися. Розміри добових для відряджень наведено в таблиці 2. Роботодавці мають право встановлювати й більший розмір добових, але тоді суму перевищення потрібно включати до оподатковуваного доходу працівника як додаткове благо і оподатковувати ПДФО за ставкою 18% і військовим збором 1,5% відповідно.

Таблиця 2

Податкова соціальна пільга (ПСП)

ПСП застосовуємо до доходу (у вигляді зарплати), нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця, якщо розмір такого доходу не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного ПМ, який діє для працездатної особи станом на 01 січня звітного податкового року, помножений на 1,4 і округлений до найближчих 10 грн (пп. 169.4.1 ПКУ). Граничний розмір доходу, що дає право на ПСП, буде 3 470,00 грн (2481 грн × 1,4), а розмір пільги — 1240,50 грн (2481 × 50%). Роботодавець має платити працівникам не менше за МЗП, а граничний розмір, що дає право на ПСП, менший за цей показник: 6500,00 грн ˃ 3740,00 грн.

Розміри ПСП і граничний розмір доходу наведено в таблиці 3.

Розмір ПСП і граничний розмір доходу для її застосування у 2022 році
Таблиця 3. Розмір ПСП і граничний розмір доходу для її застосування у 2022 році

Нецільова благодійна допомога та подарунки

Грошову й негрошову нецільову благодійну допомогу не варто включати до оподатковуваного доходу фізособи, якщо її розмір сукупно не перевищує 3470,00 грн. Якщо допомогу надаєте у формі товарів, не забудьте про натуральний коефіцієнт — 1,2195.

Подарунки, дешевші за 1625 грн, не оподатковуються (пп. 165.1.39 ПКУ). Якщо ж подарунок вийде дорожчим, — не зволікайте і заплатіть з різниці ПДФО та військовий збір. Це правило стосується подарунків у натуральній формі.

Неоподатковувані розміри доходів

Чимало показників з розділу IV ПКУ визначають з огляду на розмір МЗП. Зокрема, МЗП використовують для визначення оподатковуваного й звільненого від оподаткування ПДФО та військовим збором доходу фізосіб (таблиця 4).

Таблиця 4

Лікарняні та декретні

Відповідно до Закону України від 23.09.99 р. № 1105 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 1105) для осіб, страховий стаж яких протягом 12 місяців перед страховим випадком менше шести місяців, обмежуйте граничним розміром:

 • для тимчасової непрацездатності (лікарняні) — 213,53 (не більше розміру допомоги, обчисленої з МЗП, яка діє у місяці настання страхового випадку (пп. «1» ч. 4 ст. 19 Закону № 1105));
 • для допомоги по вагітності й пологах (декретних) — 427,07 (не більше допомоги, обчисленої з подвійної МЗП, яка діє у місяці настання страхового випадку (пп. «2» ч. 4 ст. 19 Закону № 1105)).

Варто звернути увагу, що максимальний розмір лікарняних та декретних у розрахунку на місяць для всіх працівників дорівнює розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ. Мінімум для декретних — МЗП.

Індексація зарплати

Індексації підлягає зарплата працівників у межах ПМ, установленого для працездатних осіб (абз. другий п. 4 Порядку № 1078).

Отже, з 01.01.2022 р. індексації підлягає зарплата працівників у розмірі 2 481 грн.

Аліменти

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим 50% ПМ (1240,50 грн) для дитини відповідного віку. Водночас рекомендований розмір аліментів рівний розміру прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку (ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України). Його може присудити суд, якщо у платника аліментів достатньо заробітку (абз. 3 п. 2 ст. 182 СК). Максимальний розмір аліментів — не більше 10 прожиткових мінімумів дитини відповідного віку (24 810 грн — ч. 5 ст. 183 СКУ).

Що має зробити роботодавець, якщо зазначений у заяві від працівника або у виконавчому листі розмір аліментів є меншим? Автоматично змінити суму аліментів він не вправі, тому утримує їх відповідно до розміру, зазначеного в цих документах.

Зацікавлена особа має право звернутися до суду щодо перегляду розміру аліментів. Водночас, якщо розмір аліментів, визначений судом, у твердій грошовій сумі є меншим за означений мінімальний розмір аліментів, дитині призначається відповідно до закону державна допомога в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і 50% ПМ для дитини відповідного віку.

Допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Така державна допомога надається також тим дітям, батьки яких не мають можливості утримувати дитину або їх місце проживання невідоме. Її надають у розмірі, що дорівнює різниці між 50% ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців.

Отже, максимальна сума грошової допомоги дітям, чиї батьки не платять аліментів, з 01.12.2022 р. становить:

 • дітям до 6 років — 1050,00 грн (2 100 грн × 50%);
 • дітям 6—18 років — 1309,00 грн (2 618 грн × 50%).

Оподаткування ФОП

Фізособи-підприємці: система, за якою вони працюють, у 2022 році суттєво не зміниться.

Особливості оподаткування ЄП наведені в таблиці 5.

Таблиця 5

Допомога з безробіття

Допомога з безробіття не може перевищувати чотирикратного розміру ПМ для працездатних осіб (абз. другий ч. 5 ст. 23 Закону України від 02.03.2000 р. № 1533 «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»).

Отже, максимальний розмір допомоги з безробіття у грудні 2021 року становитиме 9 924,00 грн (2 481 грн × 4).

Штрафи за неоформлених працівників та перевірки з питань праці

Водночас збільшаться і розміри штрафів за порушення трудового законодавства для юридичних та фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю:

65 000 грн за перше порушення, 195 000 грн за кожного працівника за повторне порушення протягом двох років після першого — за такі порушення:

 • фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору;
 • оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві;
 • виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ;

13 000 грн (за кожного працівника) за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, за неоплату роботи в нічний час, роботу у вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання оплати праці);

19 500 грн — за такі види порушень: порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі;

26 000 грн за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

6 500 грн — за кожне порушення, 13 000 грн — за повторне — за порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абз. 2—7 ч. 2 ст. 265 КЗпП;

19 500 грннедопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні;

104 000 грннедопущення до проведення перевірки, створення перешкод при її проведенні з питань виявлення неоформлених трудових відносин та виплати зарплати.