Від інтуїції до майстерності: основи управлінських рішень для фінансового керівника

Управлінське рішення — це головний продукт діяльності керівника, синтез його досвіду, знань і відданості професії. Навик розробляти та впроваджувати якісні управлінські рішення — ключова компетенція успішного керівника та лідера. Такі управлінці зазвичай відрізняються природною здібністю швидко аналізувати, мають розвинуте критичне мислення, інтуїцію та здатні передбачати й ухвалювати правильні рішення у складних ситуаціях. Для решти керівників здатність виробляти вчасні управлінські рішення розвивається з досвідом власних помилок і завдяки навчанню. Детальніше розглянемо яскраві риси тих людей, що мають уроджену здібність розробляти рішення, та поміркуємо над тим, що можна розвинути в собі, щоб набути таку навичку.

Стаття відкрита для передплатників