Функціонально-вартісний аналіз. Як вирішити стратегічне завдання?

Останнім часом функціонально-вартісний підхід став надзвичайно популярним. Його виникнення стало логічним результатом розвитку бізнесу загалом і відповідних змін у вимогах до управлінського обліку. Історично непрямі витрати завжди вважалися важко контрольованими і, можливо, саме тому керівники підприємств далеко не завжди намагалися зрозуміти їх сутність і управляти ними. Проте на певному етапі розвитку економіки було визнано, що традиційні методи розподілу непрямих витрат не завжди дають адекватні результати. Усвідомлюючи небезпеку такої ситуації, фінансисти почали шукати альтернативних шляхів, які мали допомогти зробити непрямі витрати керованішими. Так з’явився новий функціонально-вартісний підхід, який сьогодні вважають найсучаснішим і найреалістичнішим. Цей підхід можна застосувати не лише до обліку витрат, а й до управління дохідною складовою. Наочний приклад — планування маркетингу і оцінка впливу тих чи тих маркетингових дій на доходи підприємства.

Стаття відкрита для передплатників