Основні засоби: міжнародний стандарт фінансової звітності (IAS) 16

НАЙПОШИРЕНІШІИМИ ВИДАМИ ОБЛІКУ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Є БУХГАЛТЕРСЬКИЙ, ПОДАТКОВИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ. ВСІ ЦІ ВИДИ ОБЛІКУ БАЗУЮТЬСЯ НА НАКОПИЧЕННІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА І Є ПРЕДМЕТОМ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЮ. ТАКА ІНФОРМАЦІЯ ГРУПУЄТЬСЯ У РОЗРІЗІ СТАТЕЙ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ СКЛАДАЄТЬСЯ ЗВІТНІСТЬ, ЩО ЇЇ НАДАЮТЬ КОРИСТУВАЧАМ ДЛЯ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ. КОЖНИЙ ВИД ОБЛІКУ МАЄ СВОЇ ПРАВИЛА, СВОЇ ПРИНЦИПИ І СВОЇ ЦІЛІ. Є ПРАВИЛА, СХОЖІ ДЛЯ УСІХ ВИДІВ ОБЛІКУ, Є ІНШІ — РІЗНІ, А ДЕЯКІ ГОДІ Й ПОРІВНЮВАТИ.

Стаття відкрита для передплатників