Фінансовий календар, липень 2020

2 ЛИПНЯ

Подання:

– Звіту про збирання врожаю сільськогосподарських культур (ф. 37-сг (місячна));

– Звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (ф. 24-сг (місячна)).

3 ЛИПНЯ

Подання:

– Звіту про ціни на ринку житла (1-ціни (житло) (квартальна)).

6 ЛИПНЯ

Подання:

– Звіту про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи (ф. № 5-НО (наука/оборона) (квартальна));

– Термінового звіту про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами (ф. 1-П (місячна));

– Звіту про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (ф. 51-авто (місячна));

– Звіту про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства (ф. 11-заг (квартальна));

– Звіту про надходження молока сирого на переробні підприємства (ф. 13-заг (квартальна));

– Звіту про роботу підприємства водного транспорту (ф. 51-вод (місячна));

– Звіту про основні показники роботи авіаційного підприємства (ф. 51-ЦА (місячна));

– Звіту про реалізацію продукції сільського господарства (ф. 21-заг (місячна));

– Звіту про товарооборот торговельної мережі (ф. 1-торг (місячна));

– Звіту про обсяг оптового товарообороту (ф. 1-опт (місячна));

– Звіту про продаж світлих нафтопродуктів і газу (ф. 1-торг (нафтопродукти) (місячна));

– Звіту про наявність і надходження зернових та олійних культур на перероблення та збереження (ф. 1-зерно (місячна));

– Звіту про використання та запаси палива (ф. 4-мтп (місячна));

– Звіту про роботу міського електротранспорту (ф. 2-етр (місячна));

– Звіту про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення (ф. 1-ПО (місячна)).

7 ЛИПНЯ

Подання:

– Звіту про виконання державного замовлення (ф. 1-держзамовлення (квартальна));

– Звіту з праці (ф. 1-ПВ (квартальна));

– Звіту з праці (ф. 1-ПВ (місячна)).

9 ЛИПНЯ

Подання:

– Звіту по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України;

– Звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за червень 2020 року (ф. № 1-РС);

– Звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за червень 2020 року (ф. № 2-РС);

– Звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за червень 2020 року (ф. № 3-РС);

– Звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за червень 2020 року (ф. № 1-ОА);

– Звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за червень 2020 року (ф. № 1-ОТ).

10 ЛИПНЯ

Подання:

– Звіту про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення (ф. 1-ПО (поставки) (місячна));

– Звіту про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (ф. 5-ЗЕЗ (місячна));

– Звіту про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (ф. 1-ЕІО (місячна));

– Звіту про обстеження ділової активності промислового підприємства (2К-П (місячна));

– Анкети для будівельного підприємства (ф. 2К-Б (квартальна));

– Анкети для сільськогосподарського підприємства (ф. 2К-С (квартальна));

– Анкети для підприємства сфери послуг (ф. 2К-СП (квартальна));

– Анкети для підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (ф. 2К-Т (квартальна));

– Звіту про експорт (імпорт) послуг (ф. 9-ЗЕЗ (квартальна));

– Звіту про прямі іноземні інвестиції (ф. 10-зез (квартальна));

– Звіту про прямі інвестиції за кордон (ф. 13-зез (квартальна)).

13 ЛИПНЯ

Подання:

– Звіту про транспортування вантажів трубопроводами (ф. 12-труб (місячна));

– Звіту про економічні показники короткострокової статистики промисловості (ф. 1-ПЕ (місячна)).

15 ЛИПНЯ

■ Подання:

– Звіту про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи (ф. 5-НО наука/оборона (зведена) (квартальна));

– Реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по 30 червня 2020 року;

– Інформації про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні (ф. № 1-ПА);

– Звіту про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням (ф. 1-ПО (зведена) (місячна));

– Звіту про виконання будівельних робіт (ф. 1-кб (місячна));

– Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок за червень 2020 року (ф. № ЗВР-1);

– Довідки про використані розрахункові книжки за червень 2020 року;

– Звіту про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії (ф. 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна));

– Звіту про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу (ф. 14-ЗЕЗ (квартальна)).

20 ЛИПНЯ

Сплата:

– Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з доходу фізичних осіб — підприємців за II квартал 2020 року;

– Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з нарахованого, але не виплаченого доходу за червень 2020 року;

– Авансових внесків з єдиного податку платниками, віднесеними до 1 та 2 груп, за липень 2020 року.

Подання:

– Звіту про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку (ф. 14-зв’язок (квартальна));

– Податкової декларації з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за червень 2020 року;

– Декларації з акцизного податку за червень 2020 року;

– Податкової декларації з рентної плати за червень 2020 року;

– Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за червень 2020 року;

– Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (ф. № Д4 (місячна)) за червень 2020 року.

22 ЛИПНЯ

Подання:

– Звіту про ціни виробників промислової продукції (ф. 1-ціни (пром) (місячна)).

27 ЛИПНЯ

Подання:

– Фінансової звітності;

– Звіту про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (ф. 1-опт (квартальна));

– Звіту про продаж і запаси товарів у торговельній мережі (ф. 3-торг (квартальна));

– Звіту про обсяги реалізованих послуг (ф. 1-послуги (квартальна));

– Звіту про капітальні інвестиції (ф. 2-інвестиції (квартальна));

– Звіту про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом (ф. 31-вод (квартальна));

– Звіту про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення (ф. 31-авто (квартальна)).

28 ЛИПНЯ

Сплата:

– Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за червень 2020 року.

29 ЛИПНЯ

Сплата:

– Авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за II квартал 2020 року;

– Авансового внеску з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичними особами за II квартал 2020 року.

30 ЛИПНЯ

Сплата:

– Авансового внеску з туристичного збору платниками збору, які згідно з рішенням місцевої ради сплачують туристичний збір авансом щомісячно, за липень 2020 року;

– Єдиного податку платниками 4 групи за II квартал 2020 року;

– Плати за землю за червень 2020 року;

– Податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за червень 2020 року;

–  Військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за червень 2020 року;

–  Податку на додану вартість платниками, для яких звітним періодом є місяць, за червень 2020 року;

–  Акцизного податку за червень 2020 року;

–  Рентної плати платниками, для яких звітним періодом є місяць, за червень 2020 року.

31 ЛИПНЯ

Подання:

– Реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 липня 2020 року.