Метод обліку витрат за видами діяльності: АВС-costing

У СУЧАСНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ, КОЛИ ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОДУКТУ ДУЖЕ СКОРОТИВСЯ ТА ЗРОСЛА КОНКУРЕНЦІЯ, ВАЖЛИВО БІЛЬШ ТОЧНО КЕРУВАТИ ВИРОБНИЧИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ТА ОЦІНЮВАТИ ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ. БУДЬ-ЯКА ПОМИЛКА В РОЗРАХУНКАХ СОБІВАРТОСТІ ТОВАРУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ВЕЛИЧЕЗНИХ ЗБИТКІВ В КОМПАНІЇ: ДО ЗБІЛЬШЕННЯ ВИПУСКУ НЕПРИБУТКОВОГО ТОВАРУ АБО ДО ЗНЯТТЯ З ВИРОБНИЦТВА РЕНТАБЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ. ЗАСТОСУВАННЯ ПОПРОЦЕСНОГО МЕТОДУ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ТАК ЗВАНОЇ МЕТОДИКИ ABC-COSTING (ACTIVITY BASED COSTING), ДОЗВОЛЯЄ ТОЧНІШЕ РОЗРАХУВАТИ СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, ОСОБЛИВО В УМОВАХ, КОЛИ НАКЛАДНІ (НЕПРЯМІ) ВИТРАТИ ПЕРЕВИЩУЮТЬ ПРЯМІ

Стаття відкрита для передплатників