Ефективне ціноутворення на ринку збуту. Як діє цінова стратегія?

Зовнішні фактори ціноутворення охоплюють різні сторони функціонування ринкової системи. Немає жодного підприємства, яке не намагалося б, наскільки можливо, розширити за допомогою цінової політики свій ринок збуту або хоча утримати його.

Стаття відкрита для передплатників